Handboogschutterij Cadier en Keer

Notulen 24 november 2022

Notulen vergadering donderdag 24 november 2022

1. Opening door de voorzitter
Houten tafel en banken gekregen van vereniging Natuurmonumenten Keer. Nog door Sjeng
Schillings gemaakt. Werd door de Vereniging aan Amicitia geschonken. We zorgen voor een goede plek.

2. Aan- en afmeldingen
Aanwezig:
Dobbelstein Ruud, Dobbelstein Miranda, Maesen Ludo, Jacob Paul, Schillings Peter, Blom Karin,
Hubers Richard, Jaspers Sef, Nijssen Harry, Dobbelstein Kelly, Huijnen Nathan, Lacroix René, Huijnen
Hub, Vaessens Eddy, Snijckers Ben, Warnier Mathijs, Warnier Jo, Groen Matthijs, Sullot Twain, Berg,
van de Stefan, Vanwersch Piet, Peeters Maurice, Purnot Esther,
Afwezig:
Bessems Giel, Boumans Ad, Chen Yi, Devue Robbe, Dijk, van Wesley, Dijk, van Nico, Djojowikromo
Dylano, God Tibbe, God Viggo, God Raijmond, Goessens Benoît, Goessens Hans, Hall Mason, Hanssen
Thijs, Hayes Tibby, Hoen Livin, Hurkens Jan, Kemp Laurens, Klerx Nienke, Koningsbrugge, van Valerie,
Koningsbrugge van, Salomon Koningsbrugge van Jeroen, Lebouille Ruben, Lent, van Gé, Nijs de Gijs,
Nijs de Dick, Palmen Marco, Peukens Peter, Pluijmakers Jean, Prijt, van der Nanne, Roelofs Gijs-Jan,,
Rubino Michele, Rubino Salvatore, Schreppers Quinten, Stroux Joris, Term, van Caspar, Ummels Mila,
Vuurstaek Timmy, Wang Kaimei, Weisspflog: Melissa, Xu Joey, Zhang Xinxin.
Afgemeld:
Frank Gruintjes, Niek Dorregeest, Bas Dorregeest, Orelie Kieboom, Roijakkers Zeppe, Roijakkers
Robert, Fraats John, Engelen Eveline, Engelen Jef, Hermans Maurice, Penders Ton, Hameleers Peter,
Verhoeven Adriënne. Es, van Aron, Sondeijker John, Groen Hiddo, Lacroix Christian, Vuurstaek Jos,

3. Goedkeuring notulen vorige vergadering
Aantal exemplaren liggen ter inzage.
Vragen of opmerkingen: geen. Daarmee goedgekeurd.

4. Bestuurlijke mededelingen
a. Overlijden John Schillings (20-5-2022) en Oud-voorzitter Fons Schreurs
b. Geen veranderingen in het bestuur.

5. Evaluatie van de activiteiten in 2022
a. Koningschieten
2e Pinksterdag. Nieuwe koning: Francis.  Ridders: Jo (compound) en Richard (zonder vizier).
Eerste keer andere puntentelling. Procentuele vergelijking met landelijke top. Is goed
bevallen. Algehele instemming om volgend jaar zelfde te doen.
b. Clubfeest 25 september
Schietevenement en BBQ. Opkomst (ca. 20 schutters) miniem afgezet tegen het aantal
leden. Waardoor opkomst aan de magere kant?
Vraag waar dit aan kan liggen: Naweeën Corona. Prijs of constructie meehelpen en kosten.
Leden weinig tijd. Studenten naast studeren en werken.
Meer integratie nodig tussen oude en nieuwere leden, daardoor zal meer opkomst zijn.
Enkele slecht ter been.
Algemene opmerkingen:
Meer opties voor mensen met handicap. Meer integratie nodig.
Groepjes maken zorgde er voor dat de slecht ter been over bleven in een groep.
Jammer genoeg was Ed ziek daardoor geen tractor. Daardoor minder doelen. Velddoelen
rondom club. Dieren onder in bos.
Vrijwilligers opbouw en schoonmaken ca. 15 personen. Poetsen is terdege uitgevoerd.
Schutters ca. 20 . BBQ was goed verzorgd.
c. Jeugdactiviteit
Succesvol. 3D boogschieten in Vossenack. Voor herhaling vatbaar. 7 jeugdleden 5
volwassenen. Mooi weer. Vervolgens Chinese maaltijd. Geslaagde dag. Hopelijk volgend
jaar meer aanwezigen. Er zijn 17 jeugdleden van 17 jaar of jonger.

6. Poetsen / Werkgroepen

Aanstaande karweien:
-Opruimen: Demo’s 3/12 en 9/12 daarvoor opruimen. Vooral loods. Deze zal flink aangepakt
moeten worden, ook om zo meer ruimte te creëren. Alvast op zondag de kisten terug zetten
en al eea opruimen.
-Belettering op platen en plaatsen platen op wagens.
-Lokaal aanpakken. Wordt komend jaar, onder regie van Rene Lacroix.
-Er is al een ander karwei gepland: herinrichten voorraadkast . Meer lampen op wagens en in
kast.
Poetsen: op april-vergadering besproken. Weinig respons. uitbesteding kost zeker 35 euro
pp. In verleden lukte het om het zelf te regelen. Vooral de oudere leden deden dit de laatste
jaren. Piet en Ad poetsen nu op vrijdagochtend. Echter deze groep wordt steeds kleiner.
En het is beschamend dat deze senioren dit nog altijd doen.
Wat doen we? In april willen we een oplossing hebben.
Uitbesteden? Van te voren al offertes opvragen. Tot dan lokaal met z’n allen schoon houden.

7. Contributie 2023
Al een aantal jaren op zelfde niveau. En is al jaren aan de lage kant (vergeleken met andere verenigingen).
Nu geen Eikeltjes en 5-landen toernooi. Scheelt toch zeker € 5.000,- per jaar. Hopelijk volgend
jaar wel Eikeltjes toernooi. Geen Corona subsidie meer. Energiekosten rijzen de pan uit.
Ondanks zuiniger stoken toch fors duurder. Basale kosten zijn nu meer dan contributie
€150,-/jaar. Geen andere keus dan te verhogen van € 150,- naar € 165,- (senioren) Jeugd
van € 65,- naar € 75,-. Echter nodig dat we andere inkomsten hebben. Bv. Demo’s . Meer
helpende leden voor demo’s door organiseren demo(test)dag.
Het is nog niet bekend of NHB gaat verhogen. We gaan uit van minimale verhoging. Idee
om bij contributie splitsing welke NHB-bijdrage laat zien.
Discussie: demoprijs omhoog of minimale prijs per demo (ongeacht aantal personen).
Volgend jaar. Minimaal € 100,- en / of € 10,- pp. of toch andere constructie?
Kantineprijzen intern en extern worden opnieuw bekeken.
Onderzoek: Aparte vereniging oprichten voor leden welke geen wedstrijden schieten. Enkele
leden onderzoeken dit.

8. Prijsuitreiking
Door Jo Warnier.
Bekers:
Competitie klasse A Barebow Regio team 2021/22 Ben Snijckers, Francis Beckers en Paul
Jacob
Competitie klasse B Compound Regio team 2021/22 Eddy Vaessen Ludo Maessen Jo
Warnier en Timmy Vuurstaek
Medailles Indoor 2021/22
Regio Barebow 1e klasse Goud Paul Jacob en Zilver Francis Beckers
Regio Barebow 2e klasse Goud Ruud Dobbelstein
Regio Compound 2e klasse Goud Eddy Vaessens
Regio Instinctive Bow 1e klasse Goud Richard Hubers
Regio RE Junior 1e klasse 1e Nanne van der Prijt

9. Activiteiten 2022/23
a. Kerstdiner georganiseerd door jeugd
Jeugd is tijdens jeugddag op 29/10/2022 nogmaals op de hoogte gebracht hiervan.
E-Mail naar Zeppe om volgende kerstdiner te plannen . Vindt plaats op 10 december 18 uur.
Geef je op. ook hulp ouders of andere leden nodig.
b. TT Toernooi
Toevalstreffer Toernooi. Zondag 8 januari 2023 om 13:00 uur Door Francis en Paul
georganiseerd. Je kunt je inschrijven. Aantal deelnemers is onbeperkt. Email uitnodiging
wordt nog geschreven.
c. Koningschieten
Zoals dit jaar. 2e pinksterdag
d. Eikeltjes Toernooi
Eind september. We hebben hiervoor vrijwilligers nodig. Ruud regelt vergunningen. Wie
volgt.
e. Clubfeest
Datum en formule nader te bepalen. Laatste 2 jaar viel dit samen met Eikeltjes toernooi. Kan
ook weer zoals voorheen in eerste weekeinde van de schoolvakantie. kan ook einde
zomervakantie.

10. Verbouwing clublokaal , andere aanpassingen en naastgelegen terrein
Geen verdere ontwikkelingen. Gezien de recentelijke aanwezigheid van aantal leden is de
vraag of het nog wel nodig is.
Andere aanpassingen: Naast lokaal overkapping voor doelpakken. Sponsoring materiaal?

11. Communicatie ledenlijst op website
AVG Proof. Op beveiligde deel. Vraag aan de groep wat mag er op staan.
Is lijst nog wel nodig? Liever smoelenboek. Afdrukken en op de deur hangen. Foto’s regelen.
Geen namen en ledenlijst meer op de ledenpagina’s.

12. Demo’s…….
Aandacht voor aanstaande Demo’s 3 en 9 december. Inschrijven via de website
(ledenpagina’s) of doorgeven aan secretaris.

13. Rondvraag
Wain: telefoon doet het niet goed. Er komt een andere telefoon (2e hands),
Nathan: website: in nieuwer jasje/ opfrissen.

14. Sluiting door de voorzitter