Handboogschutterij Cadier en Keer

Historie

DE OPRICHTING EN DAARNA

Leden 1927Tot 1893 was het hand boogschieten een volstrekt ongekende sport in Cadier en Keer.

Maar daar kwam al gauw verandering in toen Sebastiaan van de Ven, hoofd van de lagere school, en Sjang Vliegen, gemeentesecretaris, in dat jaar tot de oprichting van een handboogschutterij kwamen. Het besluit tot de oprichting werd genomen in café Sebastopol en bezegeld met een flinke slok brandewijn. Café Sebastopol was gelegen op de hoek van de Rijksweg en de Limburgerstraat. Het pand. waarin dit café gevestigd was, werd na de oorlog afgebroken. In de beginjaren werden de eerste schietbanen aangelegd in de tuin van de Heer van de Ven aan de Rijksweg waar hij zelf de eerste lessen gaf in boogschieten aan de jonge mannen uit het dorp die graag met deze nieuwe sport kennis wilden maken.

Na verloop van zeer korte tijd werden er verschillende goede schutters gevormd die vermaard en gevreesd waren bij de andere verenigingen van handboogschutters in de omtrek. Er werd bijna geen wedstrijd gehouden of Amicitia haalde een van de eerste korpsprijzen en vaak ook nog het rozen- of erekruis voor de beste schutter.

Op een gegeven moment werden er zoveel prijzen gewonnen dat er besloten werd een eiken kast te laten maken om de behaalde trofeeën in op te bergen en uit te stallen. Maar ook daarna werd het aantal in de wacht gesleepte prijzen zo groot dat er weer twee kasten bijgemaakt moesten worden. Omdat de vereniging nog niet over een verenigingslokaal beschikte werden de kasten zo lang opgehangen in de “grote kamer” van huize van de Ven. In een latere periode werden de kasten overgebracht naar het eerste verenigingslokaal dat gevestigd was in een café. De prijzen en oorkonden zijn nu te bewonderen in het verenigingslokaal op het sportterrein aan de Bemelerweg. Het is jammer dat bijna alle “vooroorlogse” prijzen verdwenen zijn. In de vergadering van 28 april 1945 werd geconstateerd dat bij de bevrijding zo goed als alle trofeeën, lauwerkransen, medailles en kruisjes door militairen werden meegenomen.

Na de oorlogsjaren werd er naar een nieuw clublokaal uitgekeken. De schietbanen werden voorlopig ondergebracht op een terrein achter de woning van Joep Nederlands aan de Rijksweg (waar nu “Willems Keukens” gevestigd is) en bij de woningen van Pierre Daemen en Pierre Geelen aan de Kerkstraat. De vergaderingen werden weer bij toerbeurt in de plaatselijke café’s gehouden. In de vergadering van 11 april 1959 werd er op aangedrongen om te proberen van de gemeente een stuk grond te pachten in de buurt van het toenmalige sportterrein. In 1960 werd het clublokaal gevestigd in café L. Bessems (naderhand café “De Hazehook”) aan de Rijksweg. In 1969 verhuisden ook de schietbanen naar het terrein bij dit café.

Corel7In 1971 werd de mogelijkheid besproken om te komen tot het aanleggen van een overdekte schietbaan. Vlak achter het café werd een houten keet gebouwd. Vanaf het raam aan de voorzijde – de schutter stond met zijn rug hier tegenaan – werd er dan via het geopende raam aan de achterzijde op de doelen in de aangebouwde keet van 3 meter geschoten. Het café met zaal was 22 meter lang zodat samen met de 3 meter lange keet een “binnenbaan” van 25 meter was gecreëerd. Intussen rezen er plannen om de schietactiviteiten te verplaatsen naar het inmiddels door de gemeente Cadier en Keer aangelegde sportterrein aan de Bemelerweg. De houten keet bij café “De Hazehook” moest worden afgebroken en weer worden opgebouwd op het terrein aan de Bemelerweg. Met man en macht werd er gewerkt om dit karwei in een zo kort mogelijke tijd te klaren. En het lukte om alles binnen één week weer schietklaar te hebben. In 1976 werd voor de eerste keer in dit gebouwtje vergaderd.

 

 

Bij gelegenheid van het 150-jarig bestaansfeest van de gemeente Cadier en Keer werd op 16 september 1978 het nieuwe sportveldencomplex “Bakkerbosch” officieel in gebruik genomen. Dit sportveldencomplex omvatte twee tennisbanen, een voetbalveld, een hockeyveld. een verhard speelveld, een schietbaan voor de handboogschutterij en kleed- en vergaderaccommodaties.

Zo kon in 1980 eindelijk door Amicitia een geheel nieuw verenigingsgebouw in gebruik genomen worden. De gemeente had destijds de ruwbouw gedaan terwijl de leden van Amicitia het gebouw” zelf moesten inrichten en aankleden. Het is een mooie lokaliteit geworden met o.a. een keuken, bar. sanitaire voorzieningen en een royale ruimte waar vergaderd kan worden en van waaruit in de wintermaanden en bij slecht weer geschoten kan worden.