HBS Amicitia 1893

Handboogschutterij Cadier en Keer

Vanaf woensdag 19 mei binnen trainen weer mogelijk.

Beste vrienden,

 

Vanaf woensdag 19 mei a.s. wordt het trainen bij ons binnen weer mogelijk door de aangekondigde versoepelingen.

Let hierbij wel op:

 • dat reserveren van je plekje verplicht is, dat kan op de website
 • dat je 1,5 meter afstand houdt tot elkaar
 • hygiene: dat je je handen desinfecteerd bij binnenkomst
 • dat je bij klachten (hoesten, niezen, etc) je thuis blijft
 • dat er gewoon buiten wordt geschoten zolang de weersomstandigheden en het daglicht het toelaten.

Hiermee zorgen we toch dat de veiligheid van onze leden zo goed mogelijk wordt gewaarborgd. Buiten is het namelijk beter trainen met voldoende ruimte en frisse lucht voor iedereen.

De avondtrainingstijden zullen worden aangepast naar de tijdvakken 20:00 tot 22:30u, omdat we nu niet meer afhankelijk zijn van uitsluitend het daglicht.

 

Let goed op jezelf en elkaar met een zonnig vooruitzicht naar meer mogelijkheden om onze sport te mogen uitvoeren!

Welkom Terug Competitie

We mogen weer wedstrijden schieten! En om dat te vieren start Amicitia met de Welkom Terug Competitie: je schiet 6 wedstrijden in de maanden juli en augustus in je eigen boogklasse, lever je briefje in achter de bar en geniet vooral van het schieten!

Vanaf 5 december uitsluitend Buiten schieten en competitie opgeschort

Omdat er weer een Lock down geldt, is het bij ons momenteel niet meer toegestaan om binnen te schieten.

Enkel en alleen nog buiten schieten is dan ook de boodschap.

Omdat schieten in het donker geen goed optie is vervallen hiermee de avondtrainingen.

Hoe het er nou naar uitziet zullen de lokalen tot 19 januari dicht blijven, en misschien nog langer. Dit betekent dat de competitie in eigen lokaal per direct stil wordt gelegd, voor regio 116. Na 12 januari kijken we wel verder wanneer we de competitie in eigen lokaal gaan hervatten als de lokalen na 19 januari weer open mogen. Het is erg jammer dat we weer een onderbreking hebben in het beoefenen van het pijl en boogschieten, maar er is niets aan te doen. We moeten geduld hebben in deze tijd. Daarom wens ik als regio voorzitter de verenigingen en de leden een vrolijk kerstfeest en een zalig nieuwjaar toe, en ik hoop dat 2021 weer alles normaal gaat verlopen. Blijf gezond en zorg ervoor dat we het corona de baas blijven.

Vriendelijke sportgroeten

John Tillemans

 

Kantine gesloten!

Maandag 28 september werden nieuwe maatregelen afgekondigd door het kabinet in verband met het bestrijden van het Coronavirus. Gelukkig mogen we blijven sporten, we houden gepaste afstand en reserveren onze trainingen. Maar: de sportkantines moeten weer sluiten. Dat betekent ook voor ons dat er geen drankjes meer mogen worden genomen vanachter de bar. Je eigen flesje water of thermoskan meenemen mag wel.

Beesten en Blazoenen uitslag

17 schutters deden mee aan de clubwedstrijd Beesten en Blazoenen, waar werd geschoten op 5 Velden jacht doelen en 5 beesten. Het werd een gezellige en corona-veilige wedstrijd waar in de pauze tijd was voor koffie en vlaai.

De eerste ronde was een 3-pijlen wedstrijd, de tweede ronde met 1 pijl.
Er waren daarmee maximaal 320 punten te scoren en de uitslag was als volgt:

Junioren:
1 Tibbe God (143)
2 Viggo God (129)
3 Daniel Commers (104)

Senioren:
1 Paul Jacob (223)
2 Ben Snijckers (203)
3 Pascal Jacob (195)

Beide winnaars kregen een trofee uitgereikt door Miranda Dobbelstein en Harry Nijssen.

 

 

 

27 september: Clubwedstrijd Beesten en Blazoenen

Op zondag 27 september vindt de eerste clubwedstrijd plaats.

Er zal worden geschoten op 3d doelen en veld/jacht blazoenen op verschillende afstanden. Alle bogen en pijlen zijn toegestaan maar: ZONDER vizier!

De doelen worden opgesteld op het eigen terrein en neventerrein.
Natuurlijk worden alle regels voor wat betreft de coronamaatregel nageleefd.
Geef je op en reserveer je plek!

De wedstrijd begint om 10:30 uur, en duurt tot ca 13:30 uur. In de pauze is er koffie en vlaai!
In het lokaal kun je je materiaal neerzetten, maar verder verblijven we buiten.

 

 

 

20 mei 2020: Ouders mogen schieten tijdens Jeugdtraining

Ouders die de jeugd brengen naar de jeugdtraining op zondagmorgen 10:30 uur, mogen op het naastgelegen veld gaan schieten tot 12:30 uur. Na afloop van de jeugdtraining moet ook het ‘tennisveld’ weer worden opgeruimd. Dus de doelpakken weer terug binnen de hekken.

Jeugdtrainingen op zondag versoepeld


Vanaf 1 juni is er weer een versoepeling mogelijk gemaakt door het kabinet en OMT:

De jeugdleden hoeven geen onderlinge afstand van 1,5 meter aan te houden. Voorheen gold dit voor jeugd tot 12 jaar, nu geldt dit voor jeugd tot 18 jaar. Dat betekent dat we meer dan 10 jeugdleden mogen verwelkomen op de training van zondagdag 10:30 uur.

De hygiëneregels blijven echter onverminderd van kracht!

Ook blijft de regel van kracht dat ouders hun kroost alleen mogen brengen en ophalen.
Ook is het verplicht om je aan te melden voor de training. Heb je nog geen inlogcode? stuur dan even een mailtje naar Marcel Scholtes (secretariaat)

Buiten sporten mag weer!

Het kabinet heeft afgelopen woensdag weer versoepelingen aangekondigd. Dit gebeurt onder voorwaarden dat het virus onder controle blijft.

Voor ons betekent het, dat alle leden weer buiten mogen trainen.

Om alles in goede banen te kunnen leiden, zullen we ons aan een aantal afspraken moeten gaan houden.

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen
Wij vragen om onderstaande maatregelen uit te voeren.

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft.
 • Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je (je kind weer laten) sporten en naar buiten;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
 • Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • Was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
 • Douche thuis en niet op de sportlocatie;
 • Vermijd het aanraken van je gezicht;
 • Schud geen handen;
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.

Aanvullend:

 • Om te kunnen komen trainen is aanmelding verplicht. Dit wordt mogelijk gemaakt via https://www.amicitia1893.nl/evenementen/
 • Het maximaal aantal personen is 10 personen. Op de website zal ook staan hoeveel plekken er al gereserveerd zijn voor een betreffend tijdvak.
 • Er worden trainingsmomenten geplaatst waarop aanmelding mogelijk is. Uitsluitend in deze tijdvakken mag er vooralsnog getraind worden.
 • Het is onze bedoeling zoveel mogelijk leden te laten trainen, daarom mag een lid maar op één tijdslot per dag trainen. Denk aan je andere schuttersvrienden en laat ook voldoende ruimte voor hen om hun pijlen te schieten.
 • Je mag een flesje water meenemen of een flesje fris tegen de dorst.
 • Alcohol is niet toegestaan, omdat we met z’n allen helder en bewust moeten blijven dat deze versoepeling van het kabinet is gedacht om weer te kunnen sporten. Voor gezelligheid onder het genot van een biertje of wijntje kun je thuis of wellicht vanaf 1 juni in de “echte” Horeca terecht.
 • Voorgaande punt betekent ook dat er geen enkele verstrekking van drank of spijs van onze eigen kantine/bar toegestaan is.
 • Gebruik maken van ons clublokaal en -terrein anders dan voor training is niet toegestaan.
 • Tot nader bericht mag er nog geen gebruik gemaakt worden van het tennisveldje, waarop wij 3D-doelen neerzetten.
 • leden zonder toegangssleutel dienen er zelf voor te zorgen dat er iemand aanwezig is met een sleutel.
 • binnen in het lokaal zal een beperkte ruimte zijn, om koffers en tassen te stallen. Opbouwen en opspannen zal ook buiten dienen te gebeuren.
 • Men mag met uitsluitend eigen materiaal komen trainen.
 • Na ieder gebruik van het toilet dient het toilet gedesinfecteerd worden. We vragen om het toilet uitsluitend bij nood te gebruiken. Er wordt verwacht dat je thuis naar het toilet gaat voordat je komt trainen.
 • We accepteren voorlopig geen nieuwe leden. We kunnen immers geen goede begeleiding geven met de 1,5 meter maatregel. Daarnaast vinden wij het van belang dat onze huidige leden de ruimte krijgen om de sport weer te beoefenen.
 • de avondtrainingen worden de komende twee weken gehouden tussen 19:00u en 21:00u i.v.m. het beschikbare daglicht.
 • Na iedere training moeten deurklinken en evt andere aangeraakte oppervlakken gedesinfecteerd worden. Spreek tijdens de training met elkaar af wie dit aan het eind gaat doen.
 • Zondag is uitsluitend voor jeugd en jeugd kan alleen op zondag komen.
 • Publiek is voorlopig nog niet welkom.

Club blijft gesloten tot 11 mei in verband met Coronacrisis. En de jeugd dan?

Op 21 april werd bekend gemaakt dat sportclubs tot tenminste 11 mei gesloten moeten blijven. Dat betekent dus dat we tot zeker die datum geen gebruik kunnen maken van onze accommodatie.

Voor de jeugd van 12 tot 18 jaar wordt echter een uitzondering gemaakt: zij mogen onder begeleiding BUITEN sporten met de 1,5 meter regel in acht genomen.

Het bestuur bekijkt momenteel of we kunnen realiseren dat onze jeugd op zondag inderdaad kan komen schieten. Dat zal echter met in achtneming van duidelijke regels moeten gebeuren:

 • Het is verplicht je van tevoren aan te melden voor een training. Er is een maximum aantal deelnemers.
 • de jeugd mag worden gebracht, ouders mogen niet blijven.
 • er mag alleen buiten worden geschoten
 • schutters moeten onderling tenminste 1,5 meter afstand bewaren. Volg instructies van trainer op.
 • Jeugd moet eigen pijlenkokers of boogsteunen meenemen.
 • de horeca is NIET geopend
 • vooraf de handen tenminste 20 seconden wassen.
 • In deze periode worden geen nieuwe leden aangenomen, omdat de trainers de leerlingen niet binnen 1,5 meter mogen naderen, laat staan aanraken.

Heb je interesse om de trainingen weer bij te wonen, stuur dan een mailtje naar Harry Nijssen: hgjmnijssen@gmail.com.

De eerste training gaat  op 3 mei plaatsvinden.  aanmelden kan (indien er nog plaats is) op https://amicitia1893.nl/aanmelden-trainingen/